JV Consulting

If you want to do it right!

Další

O Nás

Proč si vybrat JV Consulting?

 • Potřebujete-li poradit, jak správně připravit výběrové řízení nebo jej chcete od nás připravit na klíč.
 • Potřebujete-li poradit, jak lépe používat vámi nakupovaná maziva, jak s nimi správně zacházet, aby co nejlépe chránila vaše stroje, a přitom jste s nimi neplýtvali.
 • Potřebujete-li proškolit vaše pracovníky v údržbě nebo provozu v oblasti maziv a nakládání s nimi.
 • Potřebujete-li vypracovat znalecký posudek.

JV Consulting s.r.o. je mladá dynamická firma, jejíž pracovníci se pohybují více než 25 let v oblasti maziv a jejich servisu. Spolupracujeme se špičkovými odborníky v jednotlivých oborech, s kvalitní nezávislou nadnárodní laboratoří, která je vždy zárukou přesných závěrů. Máme dlouholeté zkušenosti jak ze zahraničních, tak i tuzemských společností vyrábějících a vyvíjejících maziva a aditivační balíčky. Naše zkušenosti napříč mnoha odvětvími průmyslové výroby nám spolu s dobrou znalostí maziv všech předních výrobců dávají potřebný rozhled a nadhled v dané oblasti, a díky těmto znalostem přinášíme mnohá kvalitní řešení vašich problémů. Jsme připraveni být vaším loajálním partnerem při řešení vašich specifických výrobních potřeb. Dokážeme vám přinášet chytrá řešení a generovat díky těmto řešením i patřičné úspory, snížení provozních nákladů a nákladů spojených se skladováním a správou maziv.

Dokončených auditů maziv
v průmyslových společnostech.

Zpracovaných a odevzdaných posudků pro justici a komerční subjekty.

Let znalecké činnosti od roku 2003.

Školení provedených ve výrobních závodech a technických institucích.

Služby


Znalecká činnost

Posudky v oblasti ekonomika, stroje, zařízení a technologie.

Audity

Audity v oblasti maziv a jejich správy.

Poradenská činnost

Poradenská činnost v oblasti maziv a údržby.

Diagnostika

Tribodiagnostika maziv a s tím související důsledky.

Ostatní služby

Školení v oblasti maziv a jejich aplikací

Všichni pracovníci údržby, ale nejen oni, by měli mít základní povědomí o tom, co jsou to maziva, jak se vyrábí, jak s nimi správně zacházet, jak je skladovat, přepravovat, co jim škodí a v čem mohou být pro dané zařízení nebezpečná. Školení může zahrnovat:

 • Typy maziv z pohledu jejich výroby – využívání stále nových typů syntetických maziv přináší nemalé úspory v provozu.
 • Typy maziv z pohledu jejich používání – volba správného typu maziva přináší jednak ochranu pro dané zařízení a s tím spojené nižší náklady na údržbu, ale také úsporu při nákupu maziv.
 • Správná diagnostika maziv ve strojích – povědomí o tom, co je potřeba kontrolovat v souvislosti s mazivy, je pro všechny pracovníky údržby nezbytné. Jen tak pochopí, proč je důležité dodržovat všechna doporučení pro manipulaci s těmito produkty. Kvalitní pracovník údržby by měl být částečně i odborník v oblasti maziv a zacházení s nimi. Firmám tyto znalosti šetří nemalé náklady.

Příprava výběrových řízení v oblasti maziv

Jen správně zadané výběrové řízení na nákup komodity s ohledem na skutečné potřeby společnosti může přinést reálné úspory v této oblasti. Nezřídka se do výběrového řízení zahrnují jen obecně známí výrobci maziv, avšak právě menší specializovaní výrobci, kteří jsou mnohdy opomíjeni, mohou přinést vhodnější, někdy i na míru postavený produkt za lepší cenu. Chce to jen oborovou specializaci a přehled. To ale nemůžeme požadovat od pracovníků nákupních oddělení, kteří přes všechnu snahu mají velmi rozsáhlý segment nakupovaných komodit, což jim neumožňuje podrobnou znalost produktů.

Filtrace hydraulických olejů, řezných olejů a kapalin

Čistota maziv ve strojích je alfou a omegou jejich bezporuchového chodu, funkčnosti a dlouhé životnosti jednotlivých komponentů. Je obecně známo, že jen 8 % nákladů z celkové částky na údržbu tvoří náklady na prevenci v údržbě, kam patří i čistota maziv. Náklady na rozbor oleje a jeho následnou filtraci jsou zanedbatelné ve srovnání s cenou hydraulických komponentů, které znečištěním oleje trpí nejvíce.

Čištění a proplachy vstřikolisů a obráběcích strojů

Pro životnost stroje je velmi důležitá jeho čistota. To platí jak pro hydraulické systémy, tak i pro obráběcí stroje a ostatní výrobní prostředky. U obráběcích strojů je nečistota zdrojem bakterií, které předčasně likvidují drahé chladicí kapaliny a řezné oleje. Totéž platí i pro tvářecí stroje a linky. Kvalitní čištění těchto technologií přináší úspory a zkvalitňuje i pracovní prostředí.

TFM – správa a údržba vašich maziv našimi pracovníky

V mnoha případech je prokazatelně lepší svěřit některé činnosti spojené s péčí o maziva a kapaliny, jakožto péči o jednotlivé stroje a provozy, odborníkům v dané oblasti. Tito lidé odborně a kvalitně nahradí pracovníky vaší údržby nebo práci operátorů, pro něž je tato činnost mnohdy trestem a tomu pak odpovídá i kvalita jejího provedení. Lze tak ušetřit čas pracovníků údržby na jiné úkoly a čas operátorů ušetřit pro vlastní výrobu. Tato řešení jsou již běžná a firmy je s úspěchem využívají. Rozsah tohoto opatření může být velmi široký a individuální a vždy záleží na potřebách zadavatele.

Externí supervize při poskytování služby TFM

Pokud již pro vás výše popsanou službu někdo zajišťuje, je vždy dobré mít odborného konzultanta, jenž dohlíží na to, aby ji poskytovatel služby plnil vždy zcela v rozsahu kontraktu a v řádné kvalitě. Výstupy z takové služby by měly přinášet zadavateli cenné informace o jeho výrobě, ale hlavně o efektivitě takové služby. Je dobré mít dostatečně fundovaného partnera pro dohled nad touto činností a také kontrolu, že vynakládané prostředky jsou efektivní.

Detekce úniku maziv ze strojů

Zvláště u kapalných maziv a olejů je důležitá těsnost zařízení. Úniky maziva jsou nepříjemné jak z důvodu bezpečnosti práce na pracovišti, tak z důvodu ekonomiky provozu a druhotným škodám jako jsou odpary maziv, poškozování tlakových hadic mazivem a podobně. Nabízíme moderní detekci i nepatrných úniků maziva ze stroje.

Nejčastější dotazy

Audity

Co vám audit maziv přinese?

Takovým auditem získáte celkový náhled na vámi používaná maziva z pohledu jejich vhodnosti, způsobu aplikace, a to jak s ohledem na ochranu vašich strojů, tak i na ekonomiku používání. Vybereme vám optimální řešení v souladu s předpisem výrobce zařízení a vývojem nových moderních maziv. Audit přináší nejen nemalé úspory plynoucí z restrukturalizace nákupu maziv, ale také ze sjednocení maziv ve vícero vašich provozech a závodech. Zrychluje skladovou obrátku, snižuje množství nakupovaných maziv a většinou i zlepší cenu.

Jak dlouho trvá audit?

Délka auditu je vždy přímo závislá na jeho zadání. Vy jako zákazník si přesně stanovíte, co od něj očekáváte, na co se v auditu chcete zaměřit, a my vám jeho strukturu připravíme na míru. Podle vašeho zadání se pak odvodí i délka auditu. Naší snahou je vždy co nejméně zdržet vaše pracovníky.

Je možné provádět audit i mimo Českou republiku?

Po dohodě ano.Školení

Jaká školení provádíme?

Jde především o školení v oblasti maziv a jejich používání. Strukturu školení lze vždy předem nastavit. Školení může probíhat dle rozsahu v několika lekcích, tak aby pokrylo veškeré potřeby provozu.

Jak často je vhodné školení opakovat?

To je vždy odvislé od typu školení. Je však dobré, aby vaši pracovníci byli v této oblasti permanentně vzděláváni, protože i vývoj produktů a technologií je permanentní.Znalecká činnost

Proč si nechat vypracovat znalecký posudek pro stanovení ceny?

Stanovit obvyklou cenu nebo tržní hodnotu stroje či zařízení potřebujete například:

 • při odprodeji použitého zařízení,

 • při převodu tohoto zařízení na jinou pobočku firmy, například do zahraničí, nebo naopak,

 • v případě, že potřebujete získat úvěr na pořízení použitého zařízení a bankovní ústav požaduje cenu stroje,

 • v případě pojištění použitého stroje, kdy pojišťovna potřebuje znát cenu zařízení,

 • v případě stanovení výše poškození vašeho zařízení, vzniklé újmy apod.

Jakým subjektům posudky poskytujete?

Všem subjektům a státním orgánům.

Kolik takový posudek stojí?

Cena posudku je vždy předem dohodnuta v závislosti na znalecké otázce, tedy na účelu posudku a jeho rozsahu a nákladů s tím spojených.Diagnostika maziv

Co všechno se z vaší diagnostiky dozvím?

Dozvíte se, jaký je aktuální stav vašich maziv ve strojích. Z toho vyplývá, jaká je například životnost maziva, co je potřeba s mazivem aktuálně provést (filtrace, výměna, záměna apod.), co mazivo poškodilo, čím bylo kontaminováno a jaký je dopad pro provoz.

Jste schopni zjistit, zda mazivo v našem stroji je skutečně mazivo, které nám dodavatel deklaroval?

Ano, pokud je k dispozici nové deklarované mazivo.

Mohu z vašeho rozboru zjistit, co se aktuálně děje se strojem?

Ano, z detailního rozboru maziva lze odvodit, o jakou závadu se pravděpodobně jedná.Poradenská činnost

V jaké oblasti nám můžete radit?

V oblasti maziv a jejich údržby.

Poradíte nám, když potřebujeme nahradit mazivo, které není na našem trhu dostupné?

Ano, po seznámení se s danou aplikací (použitím maziva) jsme pro vás schopni vytipovat adekvátní náhradu, a to včetně testu mísitelnosti původního a nového maziva.

Jste schopni nám pomoci s výběrovým řízením na nákup maziv?

Ano, jsme. Můžeme vám po vzájemné dohodě i takové výběrové řízení připravit.

Jste schopni s námi konzultovat i poruchu strojů
s ohledem na použité mazivo?

Ano, ale vždy je lepší takovou konzultaci provést ještě před použitím maziva, jelikož při poruše stroje už bývá pozdě a je to poměrně drahá zkušenost (odstávka zařízení, dostupnost dílů a podobně).

Kontaktujte nás

JVConsulting

Externí audit maziv, konzultace v oblasti maziv a údržby. Detekce úniku maziv ze strojů a jiné služby.

Gregorova 2653
397 01 Písek, Česká republika

+420 603 835 350

Načítání
Vaše zpráva byla odeslána.