Diagnostika náplní a proaktivní sledování kondice strojů

Provádíme laboratorní a strojní rozbory mazacích náplní moderními metodami dle nejnovějších trendů. Specializujeme se na detailní vyhodnocení stavu se srozumitelným výstupem, včetně návrhů na následná opatření, a to vždy s ohledem na životnost stroje.

Přínosy je možné shrnout do následujících bodů:

  • Individuální přístup ke každému zařízení. Specializujeme se na odhalení příčin poruch a napomáháme jejich včasnému odstranění, což výrazně snižuje možnost výskytu neplánovaných odstávek strojů způsobených nekvalitním mazivem.
  • Umožňuje predikovat náklady na nákup maziv a náklady na údržbu v daném roce a v letech následujících.
  • Chrání zařízení před poškozením v důsledku degradovaného nebo znečištěného maziva, a tím snižuje náklady na údržbu, ale i nákup maziv.
  • Zajišťuje kontinuální kvalitu maziv v zařízeních.
  • Dovoluje maximální využití životnosti maziva až na hranu bezpečnosti pro stroj, a tím bezpečné šetření nákladů spojených s údržbou a nakupem maziv.
  • Hodnocení probíhá vždy na základě znalosti stavu zařízení. Soustředíme se na spolupráci s oddělením údržby klienta, od něhož jsou zjišťovány podrobnosti provozování zařízení.
  • Přidružené poradenství. Naši odborníci jsou vám plně k dispozici pro vaše technické dotazy.

Analýza používání řezných a tvářecích kapalin (MWF) odhalí vhodnost produktu pro danou aplikaci a míru výkonnosti stávajícího maziva s ohledem na spotřebování důležitých aditiv potřebných pro kvalitu výroby.