Poradenská činnost v oblasti průmyslového mazání

 • Odborná vyjádření, konzultace a rady k aplikacím jednotlivých strojních komponentů, které jsou mazány pomocí olejů, plastických maziv, aerosolů, past nebo emulzí.
 • Posouzení nejvhodnějšího druhu maziva a jeho nejvhodnější způsob aplikace pro daný případ, s ohledem na potřeby provozu zákazníka.
 • Vytipování vhodných produktů na trhu pro danou aplikaci a vhodný a přesný způsob aplikace tohoto produktu s ohledem na množství maziva a jeho výkonnost.
Pro koho?

 • firmy, společnosti, instituce,
 • podnikající fyzické i právnické osoby,
 • pro konstruktéry a technology.
Účely konzultací a poradenské činnosti:

 • stanovování optimálních produktů pro danou aplikaci mazání,
 • stanovování náhrad maziv z důvodů nedostupnosti maziva nebo úspor nákladů,
 • stanovování náhrad maziv z důvodů nedostatečného výkonu maziva a s tím spojených problémů v zařízení nebo na nástrojích,
 • návrh maziva v oblasti nově zaváděných technologií,
 • způsoby aplikace maziva v daném případě.
Poradenská činnost:

 • Konzultace spojené s vhodností používání maziv pro jednotlivé aplikace.
 • Posouzení vhodnosti aplikace maziv s ohledem na danou technologii a návrh správného řešení.
 • Konzultace z pohledu ekonomiky používání maziv.
 • Posouzení stávajících mazacích plánů, jejich aktualizace a úprava pro aktuální provozní podmínky.
 • Posouzení zacházení s mazivy, jejich skladování, distribuce a likvidace.
 • Konzultace při všech typech problémů s používáním maziv, jejich výkonností nebo životností.
 • Výběr vhodných maziv pro daný system.
 • Řešení individuálních problémů s mazivy ve výrobě.
 • Jak řešit utěsnění stroje (převodovek, hydraulických systémů apod.) s ohledem na zvýšenou prašnost, vlhkost a další vlivy.